Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giáo sư

Địa chỉ: Khoa Môi trường

Di động:

Email: nguyenthehung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthehung

Name: Nguyễn Thế Hùng

Degree: PhD

Title: Prof.

Office Address: Faculty of Environment

Tel:

Email: nguyenthehung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthehung

Đào tạo:

    Đại học ngành Trồng trọt tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1983-1988)

    Thạc sỹ ngành Khoa học Đất tại Trường Đại học Saskatchewan, Canada (1998-2000)

    Tiến sỹ ngành Nông học tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc (2003-2006)