Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Châu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Châu

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Kinh tế - Khoa KT&PTNT

Di động: 840913614201

Email: nguyenthichau@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thị Châu

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 840913614201

Email: nguyenthichau@tuaf.edu.vn

Website:

Năm 1986 tôi tốt nghiệp đại học ngành KTNN tại Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

Năm 1990 - 1998 tôi làm Văn thư tại Phòng HCTV Trường Đại học Nông nghiệp 3, Bắc Thái

Năm 1998- 2005 tôi tham gia giảng dạy tại Khoa LN trường Đại học Nông Lâm - TN

Từ 2005 - đến nay là CBGD tại Khoa Kinh tế &PTNT Đại học Nông Lâm TN.