Chào mừng bạn đến với website: thạc sỹ Nguyễn Thị Đoàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Đoàn

Học vị: thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm

Di động: 0978 320 020

Email: nguyenthidoan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thị Đoàn

Degree: master

Title: lecturer

Office Address: Faculty of Bio-technology and Food Technology

Tel: 0978 320 020

Email: nguyenthidoan@tuaf.edu.vn

Website:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị
2003 - 2008 Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ thực phẩm Kỹ sư
2012 - 2014 Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ thực phẩm Thạc sỹ

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ chức vụ
2008  đến nay Khoa CNSH - CNTP, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên Giảng viên