Chào mừng bạn đến với website: NCS Nguyễn Đỗ Hương Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đỗ Hương Giang

Học vị: NCS

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa KHCB, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0979871910

Email: nguyenthidohuonggiang@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoakhcb.html

Name: Nguyễn Đỗ Hương Giang

Degree: PhD. Student

Title: Lecturer

Office Address:

Tel: 0979871910

Email: nguyenthidohuonggiang@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoakhcb.html

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:    NGUYỄN ĐỖ HƯƠNG GIANG       Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1987                    Nơi sinh: Thái Nguyên.

Quê quán: Đáp cầu, Bắc Ninh                                Dân tộc: Kinh

Chức danh : Giảng viên                                

Ðơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 18, Phường Chiến Thắng, TP Thái Nguyên        

Ðiện thoại liên hệ: CQ: 0280.3654817                    DÐ:0979871910

Email: giangndh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ÐÀO TẠO

1. Ðại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Ngành học:    Xã hội học

Năm tốt nghiệp: 2008

2. Sau đại học

Nghiên cứu sinh Khoa Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh: TOEFL ITP 480

 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 Thời gian

Nơi công tác  

Công việc đảm nhiệm

Từ 2008 đến nay

Khoa KHCB - Trường ĐHNLTN

Giảng viên

     

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

Đã chủ trì và tham gia : 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

2. Các công trình đã công bố

Đã công bố : 08  bài báo khoa học

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

- Chuyên ngành nghiên cứu: xã hội học nông thôn, xã hội học văn hóa, xã hội học cộng đồng, xã hội học gia đình và giới...

- Môn học giảng dạy đại học: xã hội học đại cương

VI. KHEN THƯỞNG

Năm học

Hình thức

Cấp khen

2010-2011

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Trường Đại học Nông Lâm

2011- 2012

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Trường Đại học Nông Lâm

2012- 2013

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Trường Đại học Nông Lâm

2013- 2014

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Trường Đại học Nông Lâm

2014- 2015

Danh hiệu Lao động tiên tiến

Trường Đại học Nông Lâm

Giấy khen của “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015”.

BCH công đoàn trường Đại học Nông Lâm

Giấy khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015”.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Giấy khen “ Đã có nhiều đóng góp trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015”.

BCH công đoàn trường Đại học Nông Lâm

2015-2016

Giấy khen : “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2015-2016”

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên