Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa KT&PTNT

Di động: 0978.938.106

Email: nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthigiang

Name: Nguyễn Thị Giang

Degree: Ph.D.

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economic and Rural development

Tel: 0978.938.106

Email: nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthigiang

Quá trình học tập

Từ 2006-2010: học Đại học ngành Phát triển nông thôn tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Từ 2011-2013: học Thạc sĩ ngành Phát triển nông thôn tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Từ 2018-2022: học Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Bình Đông, Đài Loan