Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

T

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Ðề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu hoạt tính sinh học,
 hóa học của cây đơn châu chấu

2015-2016

Cấp cơ sở

Tham gia

2

Chế tạo điện cực CuO/ITO từ dung dịch CuSO4 với chất điện ly nền H2SO4 bằng phương pháp Chrono anterometry ứng dụng trong cảm biến sinh học glucose

2017-2018

Cấp cơ sở

Tham gia

3

Khảo sát hàm lượng Lipid và thành phần axit béo trong một số hạt thực vật thuộc họ đậu (Fabaceae)

2019-2020

Cấp cơ sở

Tham gia

4

Xác định hàm  lượng kim loại đồng và chì trong một số mẫu chè xanh ở thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

2020-2021

Cấp cơ sở

Hướng dẫn   

5

Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và cặn chiết n-hexan cây thầu dầu (Ricinus communis) ở Việt Nam

2021

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

6

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính bảo vệ gan của một số thực vật thuộc chi Milletia ở Việt Nam và định hướng tạo chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan

2021-2022

Cấp Bộ

Tham gia

7

Chế tạo vật liệu nền cacbon lai hóa với các oxit kim loại ứng dụng xử lý phenol và thuốc nhuộm trong nước

2022-2023

Cấp ĐHTN

Tham gia

8

Nghiên cứu khả năng hấp thụ Mn2+ và Fe3+ của vật liệu tổng hợp từ silicat và photphat trong môi trường nước

2022

Cấp cơ sở

Hướng dẫn

9

Nghiên cứu, đánh giá tồn dư thuốc kháng sinh trong nước tại một số cơ sở y tế, nuôi trồng thủy sản tại Thái Nguyên và xây dựng mô hình xử lý nước bị ô nhiễm do tồn dư kháng sinh

2023-2024

Cấp bộ

Tham gia