Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình đã công bố

1

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III) của vật liệu đá ong biến tính bằng quặng apatit

Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học - Sư phạm toàn quốc

03

253-258

2013

Ngô Thị Mai Việt,Nguyễn Thị Hoa, Nịnh Thị Mơ, Dương Thị Tâm, Phạm Hồng Chuyên

Trong nước

03

Trường Đại Học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ
Fe(III) của vật liệu đá ong biến tính

Khoa học và Công nghệ

12

129-133

2012

Ngô Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa, Vương Thị Liễu, Trần Thị Bích

Trong nước

100

Đại học Thái Nguyên                

3

Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh     Metylen và Phenol đỏ của quặng Apatit Lào Cai

Tạp chí phântích Hóa,
Lý và Sinh học Tập 22,
 Số 2/2017

02

124-131

2017

Ngô Thị Mai Việt,
Nguyễn Thị Hoa

Trong nước

02

Hội Khoa học phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam

4

 Tách loại Pb(II), Cu(II) trong nước thải của xưởng tuyển khoáng ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bằng đá ong biến tính

Tạp chí phân  tích Hóa, Lý và Sinh học Tập 22, Số 3/2017

02

123-136

2017

Ngô Thị Mai Việt, 
Nguyễn Thị Hoa                      

Trong nước

02

Hội Khoa học phân tích Hóa, Lý và Snh học Việt Nam

5

Hấp phụ xanh Metylen, Metyl da cam và Phenol đỏ trên quặng Apatit Lào Cai biến tính bằng sắt từ oxit

Tạp chí Hóa học Việt Nam

12

129-134

2017

Ngô Thị Mai Việt, 
Nguyễn Thị Hoa

Trong nước

12

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa học cho Phát triển bền vững

6


Khảo sát các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử của Pb và xác định hàm lượng kim loại Pb trong một số mẫu chè xanh ở thái nguyên

 

Tạp chí Công Thương

11

55-61

2020

Nguyễn Thị Hoa,

Đào Quang Khải

Trong nước

28

Bộ công thương

7

Thành phần hóa học cặn chiết N-hexan của lá thầu dầu (Ricinus communis L) thu hái ở Sơn Dương, Tuyên Quang

Tạp chí khoa học, Đại Học Tân Trào

 

 

2021

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thương Tuấn

Trần Đức Đại

Trong nước

 

Đại học Tân Trào