Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình đã công bố

1 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III) của vật liệu đá ong biến tính bằng quặng apatit Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học - Sư phạm toàn quốc 03 253-258 2013 Ngô Thị Mai Việt,Nguyễn Thị Hoa, Nịnh Thị Mơ, Dương Thị Tâm, Phạm Hồng Chuyên Trong nước 03 Trường Đại Học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
2 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III) của vật liệu đá ong biến tính Khoa học và Công nghệ 12 129-133 2012 Ngô Mai Việt, Nguyễn Thị Hoa, Vương Thị Liễu, Trần Thị Bích Trong nước 100 Đại học Thái Nguyên