Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Thị Huệ
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0978.566.099

Email: nguyenthihue@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thị Huệ

Degree: Master

Title: Lecturers

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0978.566.099

Email: nguyenthihue@tuaf.edu.vn

Website: