Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Mô tả tóm tắt HP Ký sinh trùng và Bệnh ký sinh trùng- CNTY, TY, DƯỢC -TY

Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y là môn khoa học nghiên cứu về: i) những vấn đề cơ sở của ký sinh trùng thú y (bao gồm những khái niệm, phân loại, các đặc điểm sống của ký sinh trùng, học thuyết tiêu diệt bệnh giun sán, các phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng, biện pháp chẩn đoán và phòng chống bệnh ký sinh trùng); ii) Ký sinh trùng chuyên khoa, bao gồm: sán lá và một số bệnh sán lá, sán dây và một số bệnh sán dây, giun tròn và một số bệnh giun tròn, động vật chân đốt ký sinh và một số bệnh động vật chân đốt, đơn bào và một số bệnh đơn bào ở gia súc và gia cầm