Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương Ký sinh trùng học thú y (Cao học)

 

- Ký sinh trùng học đại cương: giới thiệu về sự phân bố và nguồn gốc của ký sinh trùng; sự thích nghi của ký sinh trùng với đời sống ký sinh; khu hệ ký sinh trùng và môi trường; vật chủ, mối quan hệ giữa vật ký sinh và vật chủ…

- Ký sinh trùng học chuyên khoa: giới thiệu các phương pháp hiện đại để chẩn đoán bệnh ký sinh trùng; tổng quan các nghiên cứu  sâu về giun, sán và bệnh giun sán; tổng quan các nghiên cứu sâu về đơn bào và bệnh đơn bào ở gia súc, gia cầm.