Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương Vệ sinh an toàn thực phẩm (Cao học)

Môn học giới thiệu những kiến thức tổng hợp và khá toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực trạng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, những giải pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta trong hiện tại và tương lai.