Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Danh mục bai bao khoa hoc da cong bo


 

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

 

Studying on Leucocytozoonosis in chickens at Thai Nguyen province, Viet Nam

3

Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Walfare

The 15th AAAP Animal Science Congress

26 - 30, November 2012, Thailand

Proceedings Vol. II Abstracts

 

1827-1837

2012

 

Influence of particular breed on meat quality parameters, sensory characteristics, and volatile components.

4

Food Sci. Biotechnol.

22

   3

651 - 658

2013

 

Nhận xét về sự phát triển của ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở dê và sức đề kháng của chúng với nhiệt độ.

2

Khoa học kỹ thuật thú y

VI

1

63 - 67

1999

 

Xác định mối tương quan giữa số giun tròn ký sinh ở đường tiêu hoá dê và số trừng giun trong một gam phân.

2

Khoa học kỹ thuật thú y

VI

4

66 - 71

1999

 

Những nhận xét về bệnh tích đại thể và một số chỉ tiêu huyết học của dê nhiễm giun sán đường tiêu hoá.

4

Khoa học kỹ thuật thú y

V

3

94 - 98

1998

 

Một số kết quả nghiên cứu về bệnh giun sán đường tiêu hoá của dê địa phương ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

1

Nông nghiệp & công nghiệp thực phẩm

 

6

255 - 256

2000

 

Kết quả nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở dê cỏ nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và hiệu lực của thuốc Synanthic, Levamisol và Mebenvet.

3

Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2

3

72 - 75

1997

 

Bệnh Coli dung huyết (phù đầu) của lợn con ở một số địa phương thuộc tỉnh Bắc Giang.

1

Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

5

63

6 - 9

2004

 

Xác định vi khuẩn E. coli gây bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh Bắc Giang.

1

Nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

4

475- 479

2004

 

Thử nghiệm phòng và trị bệnh Coli dung huyết cho lợn con ở Thái Nguyên và Bắc Giang.

1

Khoa học kỹ thuật Thú y

XI

3

35 - 39

2004

 

Những biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn con bị bệnh phù đầu do E. coli ở Thái Nguyên.

1

Khoa học kỹ thuật Thú y

X

3

57 - 60

2003

 

Tình hình bệnh phù đầu của lợn con do E. coli ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.

1

Khoa học kỹ thuật Thú y

X

1

64 - 68

2003

 

Tình hình nhiễm cầu trùng ở đàn gà nuôi gia đình tại thành phố Thái Nguyên.

1

Khoa học kỹ thuật Thú y

VIII

4

81 - 83

2001

 

Biến động nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở đàn dê Bắc Thái theo tuổi, mùa vụ và tính biệt.

4

Khoa học kỹ thuật thú y

V

1

73 - 80

1998

 

Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của dê cỏ nuôi ở Bắc Thái và biện pháp phòng trị.

3

Khoa học kỹ thuật thú y

IV

3

74 - 79

1997

 

Ảnh hưởng của việc tập cho lợn con ăn sớm đến sinh trưởng và cảm nhiễm bệnh giai đoạn sơ sinh đến 60 ngày tuổi.

1

Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

 

1(59)

5 - 7

2004

 

Tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở đàn dê tỉnh Bắc Thái.

4

Khoa học kỹ thuật thú y

IV

1

49 - 53

1997

 

Phát hiện bệnh giun sán đường tiêu hoá ở dê và dùng thuốc điều trị.

3

Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

1

9

42 - 48

1999

 

Một số nhận xét mới về bệnh phân trắng của lợn con.

2

Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp - Bộ nông nghiệp - Hà Nội

 

202

229 -

235

1979

 

Bệnh sán dây ở dê và biện pháp phòng trị.

1

Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

1

2

57 - 61

1997

 

Kết quả thử nghiệm một số loại thuốc điều trị bệnh giun sán ở đường tiêu hoá dê.

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

VII

4

48 - 52

2000

 

Hiệu quả của việc dùng thuốc tẩy phòng bệnh giun sán đường tiêu hoá cho dê địa phương ở miền núi.

2

Khoa học và công nghệ  - Đại học Thái Nguyên

4

12

73 - 79

1999

 

Ảnh hưởng của diện tích bãi chăn đến khả năng sản xuất của gà thịt lông màu Lương Phượng và Sasso nuôi tại Thái Nguyên.

9

Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

 

4(54)

14 - 16

2003

 

Định loài cầu trùng ký sinh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên, gây nhiễm thực nghiệm để xác định vai trò gây bệnh của chúng.

2

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm thứ 10)

 

154

179-187

2010

 

Nghiên cứu trứng và ấu trùng giun tròn Mecistocirrus digitatus ở ngoại cảnh.

3

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm thứ 10)

 

154

188-193

2010

 

Xác định tương quan giữa tỷ lệ nhiễm sán dây Taenia hydatigena trưởng thành ở chó và tỷ lệ nhiễm ấu sán Cysticercus tenuicollis ở trâu, bò, lợn. Thử nghiệm thuốc tẩy sán dây cho chó.

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVIII

6

60 - 65

2011

 

Đặc điểm bệnh do giun xoăn Haemonchus contortus qua gây nhiễm trên bê, nghé.

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVII

6

59 - 64

2010

 

Tình hình nhiễm sán dây ở gà thả vườn tại tỉnh Thái Nguyên, thời gian tồn tại của đốt và trứng sán dây ở ngoại cảnh.

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVIII

3

71 - 77

2011

 

Tình hình nhiễm sán lá (Trematoda) ở gà thả vườn tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

3

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm thứ 11)

 

178

65 - 69

2011

 

Nghiên cứu bệnh Leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên.

2

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

149

8

35 - 40

2011

 

Mô tả hai loài sán dây thuộc giống Spirometra (Cestoda: Pseudophylidae) ký sinh trên chó.

3

Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 4)

Nxb Nông nghiệp Hà Nội

 

 

44 - 46

2011

 

Thành phần loài và tình hình nhiễm sán dây ở chó tại Phú Thọ.

2

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

149

8

46 - 51

2011

 

Sự phát triển và khả năng sống của ấu trùng giun tròn Heamonchus contortus ở ngoại cảnh.

3

Khoa học kỹ thuật thú y

XVIII

2

39 - 45

2011

 

Tình hình nhiễm giun tròn ở gà thả vườn tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVIII

4

49 - 53

2011

 

Đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng bê nghé ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả của thuốc trị cầu trùng

2

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

151

10

23-29

2011

 

Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh sán dây ở gà thả vườn tại tỉnh Thái Nguyên.

2

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

85

09/2

143 - 150

2011

 

Tình hình nhiễm giun tròn ở gà thả vườn ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.

3

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

139

10

18 - 22

2010

 

Tỷ lệ nhiễm giun lươn (Strongyloides palillosus) ở trâu bò tại Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị.

3

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

150

9

19 - 23

2011

 

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng thỏ ở thành phố Hải Phòng và biện pháp phòng trị.

5

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

150

9

23 - 28

2011

 

Tình hình nhiễm giun Oesophagostomum sp. ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên.

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVIII

5

73 - 77

2011

 

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây ở gà thả vườn tại tỉnh Thái Nguyên.

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVII

    5

34 - 39

2010

 

Tình hình nhiễm giun Trichocephalus suis ở lợn tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.

5

Khoa học & Công nghệ

75

13

151 - 154

2010

 

Tình hình nhiễm sán dây ở gà nuôi thả vườn tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVIII

6

55 - 59

2011

 

Sự phát triển của trứng và ấu trùng giun lươn Strongyloides ransomi ở ngoại cảnh và kết quả gây nhiễm giun lươn cho lợn con ở Thái Nguyên

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVII

5

18 - 23

2010

 

Xác định một số loài cầu trùng gây bệnh ở lợn tại Thái Nguyên. Sự tồn tại, phát triển của Oocyst trong phân và nước thải chuồng lợn.

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XV

1

48 - 53

2008

 

Gây nhiễm để xác định đặc điểm gây bệnh của các loài cầu trùng ký sinh ở lợn tại Thái Nguyên

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XV

     4

66 - 72

2008

 

Tình hình nhiễm cầu trùng lợn tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên

1

Khoa học kỹ thuật Thú y

XII

3

51 - 56

2005

 

Một số đặc điểm của vi khuẩn E. coli gây bệnh phù đầu lợn con ở Thái Nguyên và Bắc Giang.

1

Khoa học kỹ thuật Thú y

XII

3

29 - 33

2005

 

Vai trò của ký sinh trùng đường tiêu hoá trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sau cai sữa tại Thái Nguyên.

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XIII

3

36 - 40

2006

 

Tình hình nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở trâu bò, sự ô nhiễm trứng và ấu trùng giun ở ngoại cảnh.

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVII

    1

62 - 67

2010

 

Kết quả giám sát dịch cúm gia cầm ở tỉnh Thái Nguyên trong hai năm 2004, 2005.

3

Nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

11

59 - 61

2006

 

Sự phát triển và khả năng tồn tại của Oocyst cầu trùng lợn trong đất

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XV

1

41 - 47

2008

 

Giun đũa Neoascaris vitulorum trong hội chứng tiêu chảy của bê, nghé dưới 3 tháng tuổi tại Tuyên Quang.

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XV

3

45 - 49

2008

 

Tình hình nhiễm giun lươn Strongyloides ransomi ở lợn tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVII

     3

46 - 50

2010

 

Tình trạng ô nhiễm cầu trùng lợn ở khu vực chuồng nuôi và thời gian phát triển của Oocyst tới giai đoạn cảm nhiễm

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XII

5

45 - 49

2005

 

Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng bệnh cầu trùng lợn

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVI

    1

47 - 52

2009

 

Tình hình bệnh tiêu chảy ở lợn sau cai sữa và tỷ lệ nhiễm giun sán ở lợn tiêu chảy tại Thái Nguyên

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVI

    1

36 - 41

2009

 

Một số đặc điểm dịch tễ và vai trò của cầu trùng trong hội chứng tiêu chảy ở lợn

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XII

4

40 - 46

2005

 

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu bò của tỉnh Thái Nguyên

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVI

    6

62 - 65

2009

 

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng lợn ở một số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XV

2

63 - 67

2008

 

Kết quả giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm ở tỉnh Thái Nguyên năm 2005

3

Nông nghiệp & phát triển nông thôn

 

12

56 – 57

2006

 

Vai trò của sán lá gan (Fasciola spp.) trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện Yên Sơn – Tuyên Quang và biện pháp phòng trị

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVI

    4

69 - 73

2009

 

Đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy ở lợn tại Thái Nguyên

3

Khoa học kỹ thuật Thú y

XIII

4

92 - 96

2006

 

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó nuôi ở Hà Nội và thử thuốc điều trị

2

Khoa học kỹ thuật Thú y

XV

3

40 - 44

2008

 

Kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm ở tỉnh Thái Nguyên.

1

Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

 

10

26 - 28

2006

 

Vai trò ký sinh trùng đường tiêu hoá trong hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa và biện pháp phòng trị (ở Hà Nội)

4

Khoa học kỹ thuật Thú y

XVII

    1

39 - 43

2010

Bài báo khoa học từ năm 2012 -2016

1. N.T.K. Lan, M. A. Khoa, D.T.H.Duyen. Studying on Leucocytozoonosis in chickens at Thai Nguyen province, Viet Nam. Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Walfare The 15th AAAP Animal Science Congress, p: 1827 – 1837, 2012.

2.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Kim Lan. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây ở gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2012.

3.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Kim Lan. Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà gây nhiễm sán dây Raillietina spp. tại Thái Nguyên”. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y.

4. Nguyễn Thị Kim Lan, Dương Thị Hồng Duyên. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và tác động gây bệnh của Leucocytozoon trên cơ thể gà. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm thứ 12) Chuyên đề khoa học công nghệ nông lâm nghiệp miền núi, 2012.

5. Hoa Van Ba, Kyeong seon, Nguyen Thi Kim Lan, and Inho Hwang. Influence of particular breed on meat quality parameters, sensory characteristics, and volatile Components. Food Science and Biotechnology. 22(3): 651 – 658, 2013.

6. Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Vân Giang, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy. Thử hiệu lực một số thuốc trị Trypanosoma evansi qua thử nghiệm in vivo và in vitro. Khoa học kỹ thuật Thú y, 2013.

7. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, NGuyễn Thị Ngân, Lê Minh, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Phạm Thị Trang, Trần Nhật Thắng. Tình hình nhiễm Tiên mao trùng trên đàn trâu của tỉnh Tuyên Quang và xác định phác đồ điều trị hiệu quả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2014.

8. Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Diệu Thùy, Trần Thị Phương Thảo, Trần Nhật Thắng.  Nghiên cứu khả năng sống của trứng thời gian phát triển của ấu trùng sán lá Fasciola gigantica ở ngoại cảnh và trong ký chủ trung gian. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2014.

9. Nguyễn THị Kim Lan, Phạm Công Hoạt, Đỗ Thị Vân Giang, Nguyễn Thị Ngân, NGuyễn Thanh Sơn, Đỗ Thị Lan Phương. Nghiên cứu khả năng lây nhiễm chéo của chủng Trypanosoma evansi phân lập từ trâu, bò sang ngựa. Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2014.

10. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Đỗ Thị Vân Giang, Trần Nhật Thắng. Tình hình nhiễm Trypanosoma evansi ở một số loài gia súc tại Việt Nam. Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2014.

11. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Tâm, Phạm Thị Trang, Trần Nhật Thắng. Xác định loài tiên mao trùng và vật môi giới truyền bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu tại Tuyên Quang. Khoa học kỹ thuật Thú y, 2014.

12. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Trịnh Đức Long, Nguyễn Thị Ngân, Bùi Văn Dũng. Một số đặc điểm bệnh sán dây Taenia hydatigena  ở chó tại tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí KHKT Thú y, tập XXII, số 4 – 2015.

13. Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân. Nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế bê, nghé do gây nhiễm tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị hiệu quả. Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên, 2015.

14. Trương Thị Tính, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Văn Năm, Đỗ THị Vân Giang. Tình hình mắc bệnh đầu đen ở gà tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015.

15.Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thu Trang, Trịnh Đức Long, Nguyễn Thị Ngân, Bùi Văn Dũng. Một số đặc điểm bệnh sán dây Taenia hydatigena ở chó tại tỉnh Thái Nguyên. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015.

16. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Quyên, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Thị Ngân, Bùi Văn Dũng. Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015.

17. Trương THị Tính, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Văn Năm, Đỗ Thị Vân Giang, Nguyễn Thị Bích Ngà. Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyer và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2015

18. Dương Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Văn Năm, Nguyễn ĐÌnh Hải. Tình hình nhiễm đơn bào đường máu Leucocytozoon spp. ở gà tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2015.

19. Nguyễn Thị Bích Ngà, Nguyễn Thị Kim Lan, Hạ Thúy Hạnh. Đặc điểm bệnh do giun tóc Trichocephalus suis gây ra trên lợn thí nghiệm. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015.

20. Trương THị Tính, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Văn Năm, Đỗ Thị Vân Giang, Nguyễn Thị Bích Ngà. Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyer và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2015.

21. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Dương Như Ngọc, Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy. Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại Thái Nguyên. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2015.

22. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm Thị Tâm, Phạm Diệu Thùy, Trần Nhật Thắng. Thử nghiệm Kit TUAF-ELISA và TUAF-CATT chế tạo trong nước chẩn đoán bệnh tiên mao trùng cho gia súc. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2016.

23. Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Tâm, Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Kim Lan. Nghiên cứu chế tạo sinh phẩm chẩn đoán nhanh bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây cho trâu bò ở Việt Nam. Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 2015.

24. Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thị Tâm, Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Kim Lan. Nghiên cứu chế tạo sinh phẩm chẩn đoán nhanh bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây cho trâu bò ở Việt Nam. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015.

25. Nguyễn Thị Ngân, Mai Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Lan. Thí nghiệm gây nhiễm Raillietina spp. ở gà tại tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) để xác định triệu chứng bệnh lý điển hình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2015.

26. Lan N.T.K., Quyen N.T., Van C., Nang N.T. Study on Toxocaracanis in Experimentaly Infected Dogs by Toxocaracanis. International Journal of Agricultural Technology 2015 – Association of Agricultural Technology in Southest Asia (AATSEA). pp. 2577-2588, 2015

27. N.T.Quyen, N.T.K. Lan, C.Van, N.T. Nang. A Study on Prevalence of Intestinal Nematodes in Dogs in Phutho Province. International Journal of Agricultural Technology 2015 – Association of Agricultural Technology in Southest Asia (AATSEA), pp. 2563-2576, 2015

28. Nguyen Thi Kim Lan, Pham Dieu Thuy, Dao Thi huong Dao Van Cuong. the effects of essential oils extracted from medicinal plants: allium sativum L, cymbopogon ssp., eupatorium forture turcz, cinnamomum cassia BL on parasitic chiggers of chicken. international Journal of Medical research and Pharmaceutical Sciences. vol 3(7): 8-15, 2016.

29. Nguyen Thi Kim Lan, Pham Dieu Thuy, Dao Van Cuong, Nguyen Thi Thanh Ha, Do The Manh. A Study on the Acaricidal Effects of Extracts from Nicotiana rustica L. and Stemona tuberosa Lour on Dog Ticks. Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. 2(12): pp. 369-376. 2016

30. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Một số đăc điểm bệnh sán dây Tanenia hydatigena ở chó tại Tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2016.

31. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Dương Như Ngọc, Nguyễn Thị Ngân. Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí KHKT Thú y, tập XXIII, số 1 – 2016.

32. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Dương Như Ngọc, Nguyễn THị Ngân, NGuyễn THị Bích Đào. Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại Thái Nguyên. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2016.

33. Trương Thị Tính, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Văn Năm, Đỗ Thị Vân Giang, NGuyễn Thị Bích Ngà. Tương quan giữa tỷ lệ nhiễm giun kim Heterakis gallinarum với tỷ lệ mắc bệnh đầu đen ở gà. Khoa học Kỹ thuật Thú y.

34. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Thị Ngân, Phạm Đức Phúc, Phạm Diệu Thùy. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó (Toxocara canis) trên người tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2016.

35. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan, Dương Như Ngọc, Nguyễn Thị Ngân. Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí KHKT Thú y, tập XXIII, số 1 – 2016.

36. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Lan và cs. Tình hình nhiễm ấu sán cổ nhỏ Cysticercus tenuicollis trên lợn và dê tại Thái Nguyên và mối tương quan với tỷ lệ nhiễm sán trưởng thành Taenia hydatigena ở chó. Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2016.

37. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyên Thị Ngân, Nguyễn Văn quang, Phan Thị Hồng Phúc, Lê Minh, Phạm diệu thùy,Dương Thị Hồng Duyên, Trần Nhật Thắng, Nguyễn Nhân Lừng, Tinh hình bệnh tai xanh, sự lưu hàng vi rus PRRSV và kết quả phân lập vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tịa Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2016.