Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun, sán đường tiêu hoá ở dê cỏ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và biện pháp phòng trị.

X

 

B96 - 02 - 04

Cấp Bộ

1993 - 1997

04/5/1998

Tốt

2

Nghiên cứu bệnh Coli dung huyết ở lợn con và biện pháp phòng trị tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang

X

 

B2002 - 02 - 29

Cấp Bộ

2001 - 2003

27/10/2004

Tốt

3

Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy, xác định một số vi khuẩn và ký sinh trùng đường tiêu hoá trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sau cai sữa tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

X

 

B2005 - 02 - 77

Cấp Bộ

2003 - 2006

9/8/2006

Tốt

4

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng lợn ở tỉnh Thái Nguyên

X

 

B2008 - TN03  - 03

Cấp Bộ

2005 - 2009

23/01/2010

Tốt

 

5

Nghiên cứu bệnh đơn bào đường máu Leucocytozoon ở gà tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.

X

 

Cấp Đại học

2012-2013

19/6/2014

Xuất sắc

6

Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp phục vụ chế tạo các bộ Kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng Trypanosoma spp. trên gia súc ở Việt Nam

X

 

Cấp Nhà nước

2012-2014

02/10/2015

Khá

7

Xác định đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh ký sinh trùng đường máu do Trypanosoma spp. (bệnh tiên mao trùng) cho đàn trâu tỉnh Tuyên Quang

X

 

Cấp tỉnh

2013-2014

08/12/2014

Xuất sắc

8

Nghiên cức một số đặc điểm dịch tễ và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác hại của dịch bệnh tai xanh (PRRS) ở lợn trên địa bàn tỉnh BN”

X

 

Cấp tỉnh

2015-2018

 

 

9

Nghiên cứu tình hình nhiễm, đặc điểm bệnh lý, lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh Trichostrongylidosis trâu ,bò của tỉnh Thái Nguyên

 

X

B2009 - TN03 - 07

Cấp Bộ

2009 - 2010

11/8/2011

Tốt

10

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây ở gà thả vườn tại tỉnh Thái Nguyên

 

X

B2009 - TN03 - 32

Cấp Bộ

2009  - 2010

11/08/2011

Tốt

11

Nghiên cứu chế tạo Vắc xin tại chỗ phòng bệnh cầu trùng cho lợn ở tỉnh Thái Nguyên

 

 

X

Cấp Bộ

2010 - 2011

30/6/2012

Tốt

12

Nghiên cức sự lưu hành vi rút gây bệnh tai xanh ở lợn, ứng dụng kỹ thuật GPS và GIS xây dựng bản đồ dịch tễ, đề xuất biện pháp phòng chống bệnh tai xanh cho lợn tại tỉnh Tuyên Quang

 

X

Cấp Tỉnh

2016-2017