Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Danh mục Giáo trình, sách biên soạn

1. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên (1999), Giáo trình Ký sinh trùng thú y (cho bậc Đại học), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 223 trang.

2. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2000), Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 265 trang.

3. Phan Địch Lân, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2002), Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 220 trang.

4. Nguyễn Thị Kim Lan (chủ biên), Nguyễn Văn Quang, Phạm Đức Chương, Vũ Đình Vượng (2003) Giáo trình Thú y cơ bản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 350 trang.

5. Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Giáo trình Dược lý thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 391 trang.

6. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị (sách tham khảo), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 139 trang.

7. Nguyễn Thị Kim Lan (chủ biên), Nguyễn Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang (2008), Ký sinh trùng học thú y (Giáo trình dùng cho bậc Cao học), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 304 trang.

8. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Kim Thành, Nguyễn Văn Thọ, Chu Đình Tới (2009), Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi, , Nxb Giáo dục, Hà Nội, 303 trang, (sách chuyên khảo).

9. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan (viết cùng 10 tác giả khác) (2009) Bệnh trâu bò ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 336 trang.

10. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Văn Thọ (2009), Bệnh quan trọng giữa người và vật nuôi,  Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 156 trang.

11. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Hữu Vũ, Bạch Quốc Thắng (2009),  Sổ tay thầy thuốc thú y (tập IV) Bệnh đường tiêu hoá ở gia cầm và kỹ thuật phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 151 trang.

12. Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Lê Minh (2010), Các bệnh phổ biến gây hại cho gia cầm và biện pháp phòng trị, TT Khuyến nông Quốc gia, Hà Nội, 167 trang.

13. Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Lê Minh (2011), Bệnh thường gặp ở trâu, bò, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 198 trang.

14.  Nguyễn Thị Kim Lan (2011), Những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở gia cầm, lợn và loài nhai lại Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 330 trang, (sách chuyên khảo).

15. Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Lê Minh (2012), Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 330 trang.

16. Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y (Giáo trình dùng cho bậc Đại học), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 327 trang.

17. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh, Dương Thị Hồng Duyên (2014), Bệnh phổ biến ở gia cầm khu vực miền núi và kỹ thuật phòng trị, Nxb Đại học Thái Nguyên.

18. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Đỗ Thị Vân Giang (2014), Bệnh phổ biến ở trâu, bò, dê khu vực miền núi và kỹ thuật phòng trị, Nxb Đại học Thái Nguyên.

19. Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Sỹ Lăng, Hạ Thúy Hạnh, Nguyễn văn Quang, Lê Minh (2014), Kỹ thuật phòng và trị bệnh ở dê, Tài liệu tập huấn khuyến nông, Nxb Văn hóa dân tộc.

20. Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Sỹ Lăng, Hạ Thúy Hạnh, Nguyễn văn Quang, Lê Minh (2014), Kỹ thuật phòng chống một số bệnh của gia súc, gia cầm lây sang người, Tài liệu tập huấn khuyến nông, Nxb Nông nghiệp.

21. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn Thị Ngân (2016), Ký sinh trùng học Thú y (Giáo trình đào tạo trình độ Tiến sĩ), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 220 trang.