Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn

* Hướng dẫn phụ:

 1. NCS. Ngô Nhật Thắng, 2002 – 2005, đề tài: “Sự cảm nhiễm Varroa jacobsoni ở hai loài ong Apis cerana và Apis mellifera, xây dụng quy trình phòng chống thích hợp tại vùng núi Đông bắc Việt Nam”,  Đã bảo vệ thành công năm 2005.

* Hướng dẫn chính:

 2. NCS. Lê Minh, 2006 – 2009, đề tài: “Nghiên cứu bệnh cầu trùng lợn và biện pháp phòng trị ở tỉnh Thái Nguyên”, Đã bảo vệ thành công năm 2009.

3. NCS. Phan Thị Hồng Phúc, 2007 – 2011, đề tài: “Nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khể trâu, bò ở tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị, Đã bảo vệ thành công năm 2011.

4. NCS. Nguyễn Nhân Lừng, 2008 – 2012, đề tài: “Sự biến động tỷ lệ nhiễm giun sán ở gà nuôi tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị”, Đã bảo vệ thành công năm 2012.

5. NCS. Nguyễn Thị Ngân, 2009 – 2012, đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây ở gà thả vườn tại tỉnh Thái Nguyên, Đã bảo vệ thành công năm 2012.

6. NCS. Vũ Đức Hạnh, 2010 – 2013, đề tài: “ Nghiên cứu bệnh cầu trùng đường tiêu hóa thỏ ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và biện pháp phòng trị”.

             Đã bảo vệ thành công năm 2013.

7. NCS. Đỗ Thị Vân Giang, 2011 – 2014, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc, ứng dụng Kit chẩn đoán và đề xuất biện pháp phòng trị”, Đã bảo vệ thành công năm 2014.

 8. NCS. Phạm Diệu Thuỳ, 2011 – 2014, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan trâu, bò (Fasciolosis) ở Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang và biện pháp phòng trị”, Đã bảo vệ thành công năm 2014.

9.  NCS. Nguyễn Thị Bích Ngà, 2012 – 2015, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học và biện pháp phòng trị bệnh do giun tròn Trichocephalus spp. gây ra ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn”, Đã bảo vệ thành công năm 2015.

10. NCS. Dương T. Hồng Duyên, 2012 – 2015, đề tài: “Nghiên cứu bệnh đơn bào đường máu do Leucocytozoon gây ra ở gà nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và biện pháp phòng trị bệnh”, Đã bảo vệ thành công năm 2016.

 11. NCS. Trương Thị Tính, 2012 – 2015, đề tài: “Nghiên cứu bệnh đầu đen do Histomonas meleagridis gây ra ở gà nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và biện pháp phòng trị bệnh”, Đã bảo vệ thành công năm 2016.

12. NCS. Phạm Thị Trang, 2013-2016, đề tài: “Nghiên cứu tình hình nhiễm tiên mao trùng Trypanosoma evansi trên đàn trâu của tỉnh Tuyên Quang, chế tạo Kit chẩn đoán và đề xuất biện pháp phòng chống”.

13. NCS. Nguyễn Thu Trang, 2014 – 2017, đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng sán dây Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống".

 14. NCS. Nguyễn Thị Quyên, 2014 – 2017, đề tài: “Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị".

15. NCS. Bùi Văn Tú, 2014 – 2017, đề tài: “Nghiên cứu bệnh do Oesophagostomum spp. gây ra ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và biện pháp phòng trị”

16. NCS. Nguyễn Thị Hương Giang, 2016 – 2019, đề tài: “Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn, bệnh giun lươn ở lợn và biện pháp phòng trị tại tỉnh Bắc Giang”

17. NCS. Đỗ Thị Lan Phương, 2016 – 2019, đề tài: “Nghiên cứu bệnh do ấu trùng Cysticercus cellulosae (bệnh gạo) ở lợn và biện pháp phòng chống tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc”