Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

danh sách học viên cao học đã hướng dẫn

1. Lê Minh, 1999 – 2002, đề tài: “Ảnh hưởng của thuốc Avicoc và Regecocin đến khả năng sản xuất thịt của gà Lượng phượng và Sasso nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên”. Bảo vệ năm 2002.

2. Bế Kim Thanh, 1999 – 2002, đề tài: “Xác định mật độ bãi thả tối ưu cho gà thịt thương phẩm lông màu Sasso, Lương phượng nuôi bán chăn thả vụ Hè – Thu tại Thái Nguyên”. Bảo vệ năm 2002.

3. Đỗ Thị Lan Phương, 2000 – 2003, đề tài: “Nghiên cứu sử dụng ngô giàu protein (HQ 2000) trong chăn nuôi lợn thịt cao sản giai đoạn 2 – 5 tháng tuổi”. Bảo vệ năm 2003.

4. Nguyễn Thị Minh Hiền, 2001 - 2004, đề tài: “Đánh giá thực trạng nghề nuôi ong mật tại tỉnh Phú Thọ. So sánh hiệu quả kinh tế của 2 phương thức nuôi cố định và di chuyển ong”. Bảo vệ năm 2004.

5. Trần Thu Nga, 2002 - 2005, đề tài: “Tình hình nhiễm cầu trùng lợn ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2005.

6. Thân Thị Đang, 2003 - 2006, đề tài: “Đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy, xác định một số ký sinh trùng đường tiêu hoá trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sau cai sữa tại 3 huyện thành tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2006.

7. Nguyễn Tất Thành, 2004 – 2007, đề tài: “Đặc điểm dịch tễ, phân lập, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E. coli, Salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sau cai sữa tại tỉnh Phú Thọ và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2007.

8. Hoàng Minh Đức, 2005 - 2008, đề tài: “Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó nuôi ở Hà Nội và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2008.

9. Lê Thị Thanh Nhàn, 2005 – 2008, đề tài: “Một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của giun đũa Neoascaris vitulorum trong hội chứng tiêu chảy bê, nghé dưới 3 tháng tuổi ở tỉnh Tuyên Quang và biện pháp điều trị”. Bảo vệ năm 2008.

10. Vũ Đức Hạnh, 2006 - 2009, đề tài: “Tỷ lệ trâu bò tiêu chảy và thiếu máu, vai trò của sán lá Fasciola trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang, biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2009.

11. Nguyễn Thu Trang, 2007 - 2010, đề tài: “Bệnh giun tròn đường tiêu hoá của lợn ở một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2010.

12. Đào Văn Cường, 2007 - 2010, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở hai huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2010.

13. Đoàn Thị Phương, 2007 - 2010, đề tài: “Nghiên cứu bệnh giun lươn ở lợn (Swine Strongyloidosis) tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2010.

14. Nguyễn Thị Bích Đào, 2008 - 2010, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh sán dây và ký chủ trung gian của sán dây ở gà thả vườn tại Thái Nguyên”. Bảo vệ năm 2010.

15. Phạm Diệu Thuỳ, 2008 - 2010, đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh sán dây và ký chủ trung gian của sán dây ở gà thả vườn tại Thái Nguyên”. Bảo vệ năm 2010.

16. Đỗ Thị Vân Giang, 2008 - 2010, đề tài:“Nghiên cứu một số bệnh giun tròn ở gà thả vườn tại ba huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2010.

17. Dương Thị Hồng Duyên, 2009 - 2011, đề tài: “Nghiên cứu bệnh Leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh  Thái Nguyên  và thử nghiệm thuốc điều trị”. Bảo vệ năm 2011.

18. Giáp Mạnh Hoàng, 2009 - 2011, đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh cầu trùng bê, nghé ở 3 huyện thuộc tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2011.

19. Phạm Thị Trang, 2010 - 2012, đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan ở trâu bò (Fasciolosis) tại tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng bệnh”. Bảo vệ năm 2012.

20. Hoàng  Thị Ngân, 2010 - 2012, đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan ở trâu bò (Fasciolosis) tại tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng bệnh”. Bảo vệ năm 2012.

21. Hoàng Văn Huân, 2011 - 2013, đề tài: “Tình hình nhiễm sán lá gan Fasciola spp. ở trâu bò tại tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu sự phát triển của trứng và ấu trùng sán lá gan ở ngoại cảnh và trong ký chủ trung gian”. Bảo vệ năm 2013.

22. Nguyễn Thị Thu Hiền, 2011 - 2013, đề tài: “Nghiên cứu tách dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành ở Việt Nam”. Bảo vệ năm 2013.

23. Nguyễn Chí Dũng, 2011 - 2013, đề tài: “Nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2013.

24. Trần Nhật Thắng, 2012 – 2014, đề tài: “Nghiên cứu bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi trên gây ra trên đàn trâu tại tỉnh Tuyên Quang và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2014.

25. Trương Thị Xuân, 2012 – 2014, đề tài:  “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meliagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên”. Bảo vệ năm 2014.

26. Nguyễn Văn Bằng, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa chó do Toxocara canis gây ra tại 3 huyện của tỉnh Phú Thọ và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2015.

27. Nguyễn Ngọc Biên, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại ba huyện, thành của tỉnh Thanh Hóa và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2015.

28. Bùi Văn Chưởng, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa”. Bảo vệ năm 2015.

29. Nguyễn Lê Khánh, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, ứng dụng Kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và đề xuất biện pháp phòng trị”. Bảo vệ 2015.

30. Đỗ Thế Mạnh, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở 2 huyện Đầm Hà và Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, thử nghiệm chiết xuất Thuốc lào và Bách bộ trị ve cho chó”. Bảo vệ năm 2015.

31. Dương Như Ngọc, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu đặc điểm bệnh học và chế tạo kháng nguyên chẩn đoán bệnh Cysticercus tenuicollis trên lợn ở tỉnh Thái Nguyên”. Bảo vệ năm 2015.

32. Nguyễn Thị Ngọc, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu bệnh mò đỏ ký sinh trên gà thả vườn tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2015.

33. Nguyễn Đức Thủy, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của vi khuẩn E. coli trong hội chứng tiêu chảy của lợn con dưới 2 tháng tuổi tại huyện Đầm Hà và Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị”. Bảo vệ năm 2015.

34. Bùi Chí Vinh, 2014 – 2015, đề tài:  “Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra”. Bảo vệ năm 2015.