Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Di động: 0964070182

Email: nguyenthimai82@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthimai82

Name: Nguyễn Thị Mai

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city

Tel: 0964070182

Email: nguyenthimai82@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthimai82

 

Lĩnh vực giảng dạy
Môn học giảng dạy bậc đại học: Môn hóa học đại cương, hóa phân tích, hóa vô cơ - hữu co - phân tích, hóa học 4TC cho sinh viên hệ đại học chính quy và hệ vừa học vừa làm.

General Chemistry, organic Chemistry cho SV CTTT

 Lĩnh vực nghiên cứu:
- Nghiên cứu, chế tạo các loại vật liệu polyme và compozit.

- Nghiên cứu, chế tạo các vật liệu phân hủy sinh học.

- Nghiên cứu các ứng dụng của vật liệu trong xử lý môi trường và cải tạo đất.

- Nghiên cứu, chế biến sản phẩm từ cây dược liệu