Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Oanh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Oanh

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84-912.239.334

Email: nguyenthiphuongoanh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thị Phương Oanh

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84-912.239.334

Email: nguyenthiphuongoanh@tuaf.edu.vn

Website: