Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0966.10.10.29

Email: nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thị Quỳnh

Degree: Doctor in Agronomy

Title: Lecturers

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0966.10.10.29

Email: nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

Website: