Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 0983419156

Email: nguyenthithuhien@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Thị Thu Hiền

Degree: PhD

Title:

Office Address: Forestry Faculty

Tel: 0983419156

Email: nguyenthithuhien@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn