Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoàn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm Nghiệp

Di động: 0982973876

Email: nguyenthithuhoan@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Thị Thu Hoàn

Degree: PhD

Title: Lecture

Office Address: Faculty of Forestry

Tel: 0982973876

Email: nguyenthithuhoan@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn