Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

Di động: 0988 111 009

Email: nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthithuhuong

Name: Nguyễn Thị Thu Hương

Degree: PhD.

Title: Lecturer

Office Address: Department of Foreign Languages

Tel: 0988 111 009

Email: nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthithuhuong