Chào mừng bạn đến với website: Th.S Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Học vị: Th.S

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động:

Email: nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/administrator/index.php?option=com_tuaf&view=gv&layout=edit&id=274

Name: Nguyễn Thị Thu Hương

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Sciences

Tel:

Email: nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/administrator/index.php?option=com_tuaf&view=gv&layout=edit&id=274

1. Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương            

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1987   

Quê quán: Hoàng Tung – Hòa An – Cao Bằng  

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học NÔng Lâm Thái Nguyên 

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Cao Bằng

Dân tộc: Tày

 

Học vị: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2013, Australia

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Email: nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

2. Quá trình đào tạo

2.1. Đào tạo đại học

Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Nghành học: Sinh học

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Hệ đào tạo: chính quy

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp 2009

2.2. Đào tạo sau đại học

Nơi đào tạo: Đại học Queensland

Thạc sỹ chuyên ngành: Chăn nuôi

Năm tốt nghiệp 2013

Hệ đào tạo: chính quy

Nước đào tạo: Australia

 

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng ức chế Campylobacter jejuni và ảnh hưởng lên sinh trưởng ở gà thịt của một số tinh dầu thực vật.

3. Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

3/2014 – 11/2014

Tổ chức ADRA tại Việt Nam

Điều phối viên hiện trường

12/2014 – đến nay

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Giảng viên