Chào mừng bạn đến với website: Cử nhân Nguyễn Thị Thuy
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuy

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0936646461

Email: nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Website: nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Thị Thuy

Degree: Bachelor

Title: Officer

Office Address: Inspection and Law Department- Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0936646461

Email: nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Website: nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đang theo học Thạc sỹ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

Công việc được giao: 

- Chuyên viên Pháp chế

- Chủ tịch công đoàn bộ phận

- Cộng tác viên Ban BT&QT website