Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y - ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0973405452

Email: nguyenthithuyduong@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthithuyduong

Name: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - TUAF

Tel: 0973405452

Email: nguyenthithuyduong@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthithuyduong

Education

Year

Institution

Major

Degree

2008 - 2013

Thai Nguyen  university of medicine and pharmacy

Pharmacy

Pharmacist

2014 – 2016

Ha Noi university of Pharmacy

Pharmacology and clinical pharmacy

Master

 

Employment

Year

Position

Institution

2013 - 2020

Lecture

Thai Nguyen  university of agriculture and forestry

 

Selected pulication

Journal

  1. Nguyen Thi Thuy Duong, Pham Thi Trang* , Nguyen Thu Quyen, Nguyen Huu Hoa, “Determination on the prevalence of black head disease and use treatment measures on chickens in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province”, TNU Jounal of Science and Technology (2018)