Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn Công nghệ sinh học dược phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC PHẨM

- Mã số học phần: PHB331

- Số tín chỉ: 02

- Tính chất của học phần: Tự chọn

- Học phần thay thế, tương đương: Không

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thú y

2. Phân bổ thời gian học tập:

- Số tiết học lý thuyết trên lớp:                    26 tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành:                     4 tiết

- Số tiết sinh viên tự học:                               60 tiết

3. Đánh giá học phần

- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Hoá hữu cơ, hoá phân tích, sinh dược học, hóa dược ứng dụng

     - Học phần song hành: Độc chất học thú y, công nghệ bào chế dược phẩm, dược liệu thú y, kỹ thuật chiết xuất dược liệu, bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y.

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:

5.1. Kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản công nghệ sinh học nói chung và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thuốc.

5.2. Kỹ năng

Sinh viên nắm được các bước trong công nghệ sản xuất kháng sinh

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

 

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp

giảng dạy

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

3

Thuyết trình

 

1.1.

Khái niệm công nghệ sinh học

 

1.2.

Công nghệ sinh học – một sự theo đuổi đa ngành

 

1.3

Công nghệ sinh học – hạt nhân trung tâm ba thành phần

 

1.4

An toàn sản phẩm

 

1.5

Nhận thức của cộng đồng về công nghệ sinh học

 

1.6

Công nghệ sinh học và các nước đang phát triển

 

 

 

CHƯƠNG 2 : NGUYÊN LIỆU CHO CÔNG NGHỆ SINH HỌC

3

 

Thuyết trình – Nêu vấn đề - thảo luận

 

2.1

Chiến lược sinh khối

 

2.2

Nguyên liệu thô thiên nhiên

 

2.3

Tính sẵn có của sản phẩm phụ

 

2.4

Nguyên liêu hóa học và hóa dầu

 

2.5

Nguyên liệu thô và tương lai của công nghệ sinh học

 

CHƯƠNG 3 : KỸ THUẬT LÊN MEN

3

Sinh viên trình bày – Giảng viên phân tích

 

3.1

Giới thiệu tổng quát

 

3.2

Các giai đoạn phát triển của vi sinh vật

 

3.3

Cung cấp không khí vô trùng cho nhà máy lên men vi sinh vật

 

3.4

Khử trùng môi trường trong công nghệ lên men

 

3.5

Lọc và thiết bị lọc trong công nghiệp sản xuất kháng sinh

 

3.6

Trình tự quá trinh lên men

 

3.7

Thiết kế môi trường cho quá trình lên men

 

3.8

Lên men trên cơ chất rắn

 

3.9

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật và động vật

 

3.10

Quá trình tinh chế để thu sản phẩm

 

CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT SẢN XUẤT ENZYM

4

Thuyết trình Phát vấn

 

4.1

Đại cương

 

4.2

Các ứng dụng của enzym

 

4.3

Kỹ thuật di truyền trong công nghệ enzym

 

4.4

Kỹ thuật sản xuất enzym

 

4.5

Phương pháp bất động enzym

 

CHƯƠNG 5: SẢN XUẤT PROTEIN ĐƠN BÀO

4

Thuyết trình Phát vấn

 

5.1

Sự cần thiết của sản xuất protein đơn bào

 

5.2

Sản xuất sinh khối nấm men

 

5.3

Sản xuất tảo đơn bào

 

5.4

Sản xuất nấm sợi

 

5.5

Sản xuất nấm ăn

 

PHẦN 2 : CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC PHẨM

 

CHƯƠNG 6: SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BẬC MỘT DÙNG TRONG Y HỌC

4

Thuyết trình Phát vấn

 

6.1

Sản xuất các aminoacid

 

6.2

Sản xuất acid glutamic

 

6.3

Sản xuất Dextran

 

6.4

Sinh tổng hợp vitamin B12

 

CHƯƠNG 7: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÁNG SINH

5

 

 

7.1

Đại cương về kháng sinh

 

7.2

Sản xuất kháng sinh nhóm b-lactam

 

7.3

Sản xuất kháng sinh nhóm Tetracyclin

 

7.4

Sản xuất kháng sinh nhóm aminoglucosid

 

7.5

Sản xuất kháng sinh nhóm marcolid

 

7.6

Sản xuất kháng sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn

 

THỰC HÀNH

4

 

 

Bài 1

 

2

 

 

Bài 2

 

2

 

 

Tổng số tiết:

30

 

 

7. Tài liệu học tập :

1. Bải giảng “Công nghệ sinh học dược phẩm” (2012).

  1. Tài liệu tham khảo:

1. Lê Trần Bình, Quyền Đình Thi (2009), Cơ sở công nghệ sinh học tập 1, NXB Giáo dục.

2. Lê Văn  Hoàng (2004), Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật.

3. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nxb y học.

4. Nguyễn Quang Thạch (C.b.), Nguyễn Thị Lý Anh, Trần Văn Minh(2009), Cơ sở công nghệ sinh học tập 3, NXB Giáo dục.

5. Đặng Thị Thu (C.b.), Tô Kim Anh, Lê Quang Hoà (2009), Cơ sở công nghệ sinh học tập 2, NXB Giáo dục.

9. Cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa Chăn nuôi Thú y

Thạc sĩ

2.

Phạm Thị Trang

Khoa Chăn nuôi Thú y

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

                                       Thái Nguyên, ngày 23 tháng 6  năm 2016

 

Trưởng khoa

 

 

 

Phan Thị Hồng Phúc

 

Trưởng Bộ môn duyệt

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân

Giảng viên soạn

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương