Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Môn Công nghệ sinh học dược phẩm

Tài liệu tham khảo môn Công nghệ sinh học dược phẩm

       

1. Lê Trần Bình, Quyền Đình Thi (2009), Cơ sở công nghệ sinh học tập 1, NXB Giáo dục.

2. Lê Văn  Hoàng (2004), Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật.

3. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nxb y học.

4. Nguyễn Quang Thạch (C.b.), Nguyễn Thị Lý Anh, Trần Văn Minh(2009), Cơ sở công nghệ sinh học tập 3, NXB Giáo dục.

5. Đặng Thị Thu (C.b.), Tô Kim Anh, Lê Quang Hoà (2009), Cơ sở công nghệ sinh học tập 2, NXB Giáo dục.