Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn Công nghệ bào chế dược 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

BỘ MÔN DƯỢC LÝ & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: Công nghệ bào chế dược 1

- Mã số học phần: PHT331

- Số tín chỉ: 03

- Tính chất của học phần: Bắt buộc  

- Học phần thay thế, tương đương:

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dược - Thú y.

2. Phân bổ thời gian học tập:

- Số tiết học lý thuyết trên lớp:  41 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:  tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 04 tiết

- Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết

3. Đánh giá học phần

- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Hóa dược, hóa sinh đại cương, sinh lý động vật, tổ chức và phôi thai học.

- Học phần song hành: Dược liệu thú y, dược động học...

 

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần

5.1. Kiến thức:

Nắm được những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật và các bước trong chiết xuất dược liệu.

5.2. Kỹ năng:

Có thể thao tác thành thạo một số phương pháp chiết xuất dược liệu thông thường và ứng dụng vào thực tế.

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

 

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp giảng dạy

CHƯƠNG 1: TẦM QUAN TRỌNG VÀ NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG TRONG CHẾT XUẤT DƯỢC LIỆU

5

Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan bằng hình ảnh minh họa

1.1

Lịch sử của kỹ thuật chiết xuất dược liệu

1.2

Xu thế của công nghệ chiết xuất dược liệu

1.3

Các nguyên liệu sử dụng trong chiết xuất

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ VÀ CÁC THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT

6

Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

2.1

Nguyên lý trong chiết xuất dược liệu

2.2

Các thiết bị chiết xuất dược liệu

2.2.1

Thiết bị chiết xuất gián đoạn

2.2.2

Thiết bị chiết xuất bán liên tục

2.2.3

Thiết bị chiết xuất liên tục

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT CHIẾT XUẤT

10

Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

3.1

Các phương pháp chiết xuất dựa trên nguyên lý tạo cân bằng nồng độ

3.2

Chiết siêu âm

3.3

Phương pháp chiết xung điện

3.4

Các phương pháp chiết xuất ngâm kiệt

3.5

Phương pháp chiết xuất ngược dòng

3.6

Chiết xuất lỏng - lỏng

3.7

Chiết xuất dung môi siêu tốc

3.8

Chiết xuất bằng khí hoá lỏng siêu tới hạn 

CHƯƠNG 4: CÔ ĐẶC DỊCH CHIẾT VÀ SẤY

4

Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan

4.1

Cô đặc dịch chiết và các phương pháp cô dặc dịch chiết

4.2

Cô đặc dịch chiết và các phương pháp sấy

CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ DẠNG THUỐC DƯỚI DẠNG CAO THUỐC 

6

Thảo luận nhóm

Thuyết trình

Phát vấn

5.1

Khái niệm cao thuốc

5.2

Phân loại cao thuốc

5.3

Kỹ thuật điều chế

5.4

Các chỉ tiêu chất lượng cao thuốc

5.5

Bảo quản, ghi nhãn

5.6

Một số ví dụ cao thuốc

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT MỘT SỐ HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU

6

Thảo luận nhóm

Thuyết trình có hình ảnh minh họa

Phát vấn

6.1

Chiết xuất alcaloid từ cây mã tiền

6.2

Chiết xuất rutin từ cây hoa hòe

6.3

Chiết xuất artemisinin và artemisinic từ cây thanh hao hoa vàng

THỰC HÀNH

4

 

Bài 1

Chiết xuất dược liệu bằng phương pháp cô đặc

2

 

Bài 2

 Điều chế cao thuốc

2

 

7. Tài liệu học tập:

- Bài giảng Công nghệ bào chế dược 1 (2012), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

8. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Tử An, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền, Chu Thị Lộc, Nguyễn Thị Kiều Anh (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học.

 2. Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn Nhật Thành (2007), Công nghệ bào chế dược phẩm, Nhà xuất bản giáo dục.

3. Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (2006), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

4. Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long (2008), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 2, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 

9. Cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa CNTY

Thạc sĩ

2

Trần Văn Tuấn

ĐH Y Dược TN

Tiến sĩ

3

Đồng Anh Huy

ĐH Y Dược TN

ThS

 

                                                       Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2017

 

P. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Ngân

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương