Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn Công nghệ bào chế dược 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

BỘ MÔN DƯỢC LÝ & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: Công nghệ bào chế dược 2

- Mã số học phần: PHT331

- Số tín chỉ: 03

- Tính chất của học phần: Bắt buộc  

- Học phần thay thế, tương đương:

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dược - Thú y.

2. Phân bổ thời gian học tập:

- Số tiết học lý thuyết trên lớp:  41 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:  tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 04 tiết

- Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết

3. Đánh giá học phần

- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Hóa dược, hóa sinh đại cương, sinh lý động vật, tổ chức và phôi thai học.

- Học phần song hành: Độc chất học thú y, Dược liệu...

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần

5.1. Kiến thức:

- Nắm được những kiến thức cơ bản về bào chế và công nghệ bào chế dược phẩm.

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quá trình công nghệ cơ bản trong công nghệ bào chế dược phẩm và công nghệ bào chế một số dạng thuốc hiện nay.

5.2. Kỹ năng:

- Có thể nắm vững và vận hành các trang thiết bị, máy móc trong quá trình bào chế dược phẩm.

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

 

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp

giảng dạy

PHẦN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM

10

 

1.1

Sơ lược về sự ra đời và phát triển công nghệ bào chế dược phẩm

2

 Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

1.1.1

Sự ra đời của công nghệ bào chế dược

1.1.2

Sự phát triển tất yếu của công nghệ bào chế dược phẩm

1.1.3

Vài nét về tình hình bào chế thuốc ở Việt Nam

1.2

Quá trình nghiên cứu, bào chế - sản xuất thuốc ra thị trường

2

 

1.2.1

Quá trình nghiên cứu, bào chế - sản xuất thuốc mới

1.2.2

Quá trình nghiên cứu, bào chế - sản xuất một thuốc genenic ra thị trường

1.3

Hệ thống quản lý chất lượng các GxP áp dụng trong sản xuất dược phẩm

2

1.3.1.

Các khái niệm cơ bản

1.3.2

 

Các nguyên tắc thực hành tốt (GxP) áp dụng trong các cơ sở sản xuất thuốc

- Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

- Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP)

- Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

1.4.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000

2

1.4.1

Sơ lược vài nét về sự ra đời của ISO và bộ ISO 9000

1.4.2

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000

1.5

An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

2

1.5.1

Mục tiêu của an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

1.5.2

Về tổ chức thực hiện

1.5.3

Kỹ thuật an toàn và các phương tiện, biện pháp bảo vệ người lao động

1.5.4

Vệ sinh công nghiệp theo GMP trong cơ sở xuất thuốc

PHẦN 2: CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

12

 

2.1

Xay rây vật liệu

3

Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

2.1.1

Khái niệm chung

2.1.2

Máy xay vật liệu

2.1.3

Quá trình phân loại cỡ hạt

2.2

Khuấy trộn vật liệu

3

2.2.1

Khuấy trộn môi trường lỏng

2.2.2

Khuấy trộn trong môi trường hạt rắn rời và bột nhão

2.3

Sấy vật liệu

3

2.3.1.

Khái niệm chung

2.3.2.

Môi trường không khí ẩm

2.3.3.

Cân bằng vật liệu của quá trình sấy

2.3.4.

Động học của quá trình sấy

2.3.5.

Phân loại quá trình sấy và thiết bị sấy

2.4.

Quá trình nén dập vật liệu

3

2.4.1.

Khái niệm chung

2.4.2.

Hiệu ứng của lực ứng dụng

2.4.3.

Tạo hạt

2.4.4.

Trang bị của máy dập viên

PHẦN 3: CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ MỘT SỐ DẠNG THUỐC

14

 

3.1

Công nghệ bào chế viên nén

4

Thuyết trình

Phát vấn

Trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

3.1.1

Đặc điểm kỹ thuật chế phẩm thuốc viên nén

3.1.2

Các nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất viên nén

3.1.3

Yêu cầu căn bản trong sản xuất viên nén

3.1.4

Máy dập viên

3.1.5

Vai trò của hạt trong quá trình sản xuất viên nén

3.1.6

Các phương pháp sản xuất viên nén

3.1.7

Kiểm tra kiểm soát trong quá trình sản xuất viên nén

3.1.8

Các sự có thường gặp khi dập viên nén

3.2

Công nghệ chế viên bao

3

Thảo luận nhóm

Thuyết trình

Phát vấn

3.2.1

Khái niệm về viên bao

3.2.2

Sản xuất viên bao đường

3.2.3

Sản xuất viên bao phim

3.3

Công nghệ bào chế viên nang cứng

4

 

Thảo luận nhóm

Thuyết trình có hình ảnh minh họa

Phát vấn

3.3.1

Khái quát về thuốc viên nang

3.3.2

Thành phần viên nang

3.3.3

Quy trình sản xuất thuốc viên nang cứng

3.3.4

Các máy đóng nang thông dụng

3.3.5

Kiểm tra kiểm soát trong quá trình sản xuất

3.4.

Công nghệ bào chế thuốc tiêm

3

Thảo luận nhóm

Thuyết trình có hình ảnh minh họa

Phát vấn

3.4.1

Đại cương

3.4.2

Xử lý công thức pha chế

3.4.3

Cơ sở pha chế thuốc tiêm

3.4.4

Đảm bảo sự vô khuẩn của thuốc tiêm

3.4.5.

Quy trình kỹ thuật pha chế thuốc tiêm

3.4.6

Các yêu cầu kiểm nghiệm đối với sản phẩm tiêm

3.4.7

Các trang thiết bị cơ bản trong sản xuất thuốc tiêm

THỰC HÀNH

4

 

Bài 1

Bào chế thuốc dạng viên nén

2

Bài 2

 Bào chế thuốc viên bao đường

2

7. Tài liệu học tập:

- Bài giảng Công nghệ Bào chế dược 2 (2013), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

8. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Tử An, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền, Chu Thị Lộc, Nguyễn Thị Kiều Anh (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học.

 2. Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn Nhật Thành (2007), Công nghệ bào chế dược phẩm, Nhà xuất bản giáo dục.

3. Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (2006), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

4. Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long (2008), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 2, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 

9. Cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa CNTY

Thạc sĩ

2

Nguyễn Văn Tuấn

ĐH Y Dược TN

Tiến sĩ

3

Đồng Anh Huy

ĐH Y Dược TN

ThS

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2017

P. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Ngân

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương