Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo môn Dược động học

Tài liệu tham khảo môn Dược động học

  1. Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Giáo trình dược lý học thú y, NXB Nông nghiệp.
  2. Phạm Khắc Hiếu (2009), Giáo trình dược lý học thú y, NXB Giáo dục Việt Nam
  3. Phạm Sỹ Lăng, Lê Thị Tài (1997), Thuốc điều trị và vacxin sử dụng trong thú y, NXB Nông nghiệp.
  4. Bùi Thị Tho (2003), Thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử dụng trong chăn nuôi, NXB Hà Nội.
  5. Mai Tất Tố (2007), Dược lý học tập 1, NXB Y học.