Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo môn Pháp lệnh dược thú y

Tài liệu tham khảo môn Pháp lệnh Dược thú y

1. Pháp lệnh thú y (2004), Chính trị Quốc gia

2.Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2000), Giáo trình kim tra v sinh thú y NXB Nông nghiệp Hà Nội.

3. Phạm Đức Chương, Nguyễn Duy Hoan, Lưu Thị Kim Thanh, Hoàng Toàn Thắng (2006), Giáo trình min dch hc thú y, Nxb Nông nghiệp.

4. Nguyễn Quang Tuyên (2013), Giáo trình min dch hc thú y, Giáo trình dùng cho hệ đại học, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

5. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2000), Giáo trình kim tra v sinh thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.