Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo môn Sinh dược học

Tài liệu tham khảo môn Sinh dược học

1. Trần Tử An, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền, Chu Thị Lộc, Nguyễn Thị Kiều Anh (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học.

 2. Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn Nhật Thành (2007), Công nghệ bào chế dược phẩm, Nhà xuất bản giáo dục.

3. Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (2006), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

4. Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long (2008), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 2, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.