Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyên
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyên

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 0965765989

Email: nguyenthituyen@tuaf.edu.vn

Website: www.tnu.edu.vn/sites/tuyen-nt

Name: Nguyễn Thị Tuyên

Degree: MSc

Title:

Office Address: Faculty of Forestry

Tel: 0965765989

Email: nguyenthituyen@tuaf.edu.vn

Website: www.tnu.edu.vn/sites/tuyen-nt

- Chuyên ngành: Bảo quản và chế biến lâm sản (chế biến gỗ, phòng trừ Mối, mọt.....)

- Môn học giảng dạy: Bảo quản và chế biến lâm sản, khoa học gỗ, Phương pháp tiếp cận khoa học

- Hướng nghiên cứu khoa học: Khoa học gỗ, bảo quản lâm sản (phòng, diệt mối, mọt, nấm mốc cho gỗ và lâm sản khác....)