Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Yến
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: TP Thái Nguyên

Di động: 0912737179

Email: nguyenthiyen@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thị Yến

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Thái Nguyên city

Tel: 0912737179

Email: nguyenthiyen@tuaf.edu.vn

Website: