Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Tiến Đạt
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y

Di động: 0963 092 903

Email: nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyentiendat

Name: Nguyễn Tiến Đạt

Degree: Master

Title: Lecture

Office Address: Faculty of animal science and veterinary medicine

Tel: 0963 092 903

Email: nguyentiendat@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyentiendat