Chào mừng bạn đến với website: PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Học vị: PGS. TS

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

Di động: (+84) 0963-425-300

Email: nguyentiendung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyentiendung

Name: Nguyễn Tiến Dũng

Degree: Assoc.Prof, Ph.D

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food technology

Tel: (+84) 0963-425-300

Email: nguyentiendung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyentiendung

  • I. EDUCATION AND EMPLOYMENT/ QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC

2005: B.S. degree from department of Agronomy of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

Tốt nghiệp đại học ngành trồng trọt, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

2007-2012: Working as a lecturer at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

Giảng viên, Khoa CNSH&CNTP, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

2010: M.S. degree from department of Biology of Thai Nguyen University of Education, Vietnam

Tốt nghiệp thạc sỹ ngành Sinh học thực nghiệm, ĐH Sư phạm Thái Nguyên

2015: Ph.D. degree from department of Agronomy of Kyungpook National University, Korea

Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Sinh học ứng dụng, khoa Nông học, ĐH Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc

2016-2017: Post-Doc at Sexual Plant Reproduction Laboratory, Kyungpook National University, Korea

Thực tập sau tiến sĩ, ĐH Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc

Present: Ass. prof,  Lecturer, Faculty of Biotech. and Foodtech., Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

PGS, giảng viên cao cấp Khoa CNSH&CNTP, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

II. MAIN RESEARCH AREAS/HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Identification of genes involved in pollen development.

Xác định gene liên quan đến phát triển hạt phấn 

2. Identification and functional characterization of anther/pollen specific-promoters.

Xác định và đánh giá chức năng promoter chuyên biệt hạt phấn

3. Abiotics stress on plants

Khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất lợi của cây trồng

4. Evaluation of Gen flow from GMC to non-GMC

Đánh giá khả năng phát tán  gen ở cây chuyển gen 

5. Development of transgenic crops: soybean, rice...

Tạo cây chuyển gene: lúa, đậu tượng..

6. Genome editing in plants

Chỉnh sửa gene ở cây trồng

7. Propagation and conservation by biotechnological approaches

Nhân giống và bảo tồn nguồn gen cây trồng