Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Trường Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Tổ 16 Hoàng Văn thụ - TN

Di động: 0988208888

Email: nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Trường Giang

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address:

Tel: 0988208888

Email: nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

Website:

I. Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh

Education

Year

Institution

Major

Degree

2003 - 2007

Quy Nhon University Of Education 

Physical education and sport

Bachelor

2009 - 2011

Bac Ninh Sport University

Physical education and sport

Master

2015 - 2019

Bac Ninh Sport University

Physical education and sport

PhD

 

Employment

Year

Position

Institution

2007-2021

Lecturer

Faculty basic science

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

 

Interests

  1. Training Physical Education and Sport

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Selected Projects

  Title

   Grant

   Role

   Time

PROGRAM RESEARCH AND CONSTRUCTION

External Course Training for Students University of Technology Thai Nguyen City

MOET

PI

2015 - 2019

 

Selected Publications

Vietnamese Journals

  1. Nguyễn Trường Giang (2018), “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên”, số 05, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  2. Nguyễn Trường Giang (2018), “Đánh giá thực trạng trình độ thể lực sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên”, số đặc biệt, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  3. Nguyễn Trường Giang (2020) Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong dạy và học môn giáo dục thể chất ở trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

II. Lý lịch khoa học bằng tiếng Việt

 

Đào tạo

Năm

Cơ sở

Chuyên ngành

Bậc học

2003 - 2007

Đại học Quy Nhơn

Giáo dục thể chất

Đại học

2009 - 2011

Đại học TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh

Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

2015 - 2019

Đại học TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh

Giáo dục thể chất

Tiến sĩ

 

Công tác

Thời gian

Vị trí

Đơn vị

2007-2021

Giảng viên

Khoa Khoa học Cơ bản

 

Hướng nghiên cứu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1. Huấn luyện và giáo dục thể chất

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Đề tài nghiên cứu tiêu biểu

  Tên đề tài

   Cấp quản lý

   Vai trò

   Thời gian

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN  ĐẠI HỌC KHỐI CÁC TRƯỜNG KỸ THUẬT  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ nhiệm

2015 - 2019

 

Công trình tiêu biểu

Tạp chí trong nước

  1. Nguyễn Trường Giang (2018), “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên”, số 05, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  2. Nguyễn Trường Giang (2018), “Đánh giá thực trạng trình độ thể lực sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên”, số đặc biệt, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  3. Nguyễn Trường Giang (2020) Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong dạy và học môn giáo dục thể chất ở trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên