Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hùng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hùng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0983079889

Email: nguyentuanhung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/administrator/index.php?option=com_tuaf&view=gv&layout=edit&id=131

Name: Nguyễn Tuấn Hùng

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0983079889

Email: nguyentuanhung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/administrator/index.php?option=com_tuaf&view=gv&layout=edit&id=131

A. Thông tin chung về cá nhân chủ trì dự án

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hùng

Ngày tháng năm sinh: 29 /03/1980

Nam, nữ: Nam

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quyết Thắng,  thành phố Thái Nguyên

Điện thoại:             CQ: 02083851427                      Mobile:   0983079889

Fax:                                                   Email: nguyentuanhung@tuaf.edu.vn 

Chức vụ:  Giảng Viên                  

B. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

1. Trình độ chuyên môn

Học vị/học hàm: Tiến sỹ

Năm nhận bằng: 2018

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng

Quá trình, nơi và chuyên ngành đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên - Việt Nam

Lâm Nghiệp

2002

Thạc sĩ

Trường Đại học Southern Cross, Australia

Quản Lý Tài Nguyên Rừng

2012

Tiến sĩ

Trường Đại học Los Banos, Laguna, Philippines

Quản lý tài nguyên rừng

2018

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành

Đào tạo ngắn hạn

  • Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phân loại thực vật

2003

Đào tạo ngắn hạn

  • Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đào tạo về phương pháp PTD

2003

Đào tạo ngắn hạn

  • Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đào tạo phương pháp lấy người học làm trung tâm

2004

Đào tạo ngắn hạn

Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đào tạo về đa dạng sinh học trong Lâm Nghiệp

2004

Đào tạo ngắn hạn

  • Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tập huấn về công nghệ sinh học trong Lâm Nghiệp

2006

Đào tạo ngắn hạn

  • Trường đại học Maejo, Chaing Mai, Thailand

 Đào tạo về quản lý doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ

2006

Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Education nature Viet Nam

Ha Noi-Viet Nam

(ENV)

Đào tạo về giáo dục môi trường

2006

Đào tạo ngắn hạn

Tổ chức SEANAFE

  • ChangMai-ThaiLand

Đào tạo về nông lâm kết hợp cảnh quan

2007