Chào mừng bạn đến với website: Kỹ Sư Nguyễn Văn Bảo
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Bảo

Học vị: Kỹ Sư

Chức danh: Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Di động: 09874373128

Email: nguyenvanbao@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvanbao

Name: Nguyễn Văn Bảo

Degree: Engineer

Title: Lab Technician

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food Technology

Tel: 09874373128

Email: nguyenvanbao@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvanbao