Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Văn Bình
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Di động: 0977.966.445

Email: nguyenvanbinhcnsh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Văn Bình

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food technology

Tel: 0977.966.445

Email: nguyenvanbinhcnsh@tuaf.edu.vn

Website: