Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Văn Duy
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Duy

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Trưởng khoa CNSH-CNTP

Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Di động: +84915384836

Email: nguyenvanduy@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvanduy

Name: Nguyễn Văn Duy

Degree: Doctor of Philosophy

Title: Dean of Faculty of Biotechnology and Food Technology

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province,

Tel: +84915384836

Email: nguyenvanduy@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvanduy