Chào mừng bạn đến với website: TS. Nguyễn Văn Hồng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng

Học vị: TS.

Chức danh: Giảng Viên/Nghiên cứu viên

Địa chỉ: Viện Khoa học Sự sống

Di động: 0986771281

Email: nguyenvanhong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Văn Hồng

Degree: Doctor of Phylosophy

Title: Lecturer/Researcher

Office Address: Institute of Live Sciences

Tel: 0986771281

Email: nguyenvanhong@tuaf.edu.vn

Website: