Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Văn Quân
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên BM Sinh học

Địa chỉ: ĐH Hiroshima, Nhật Bản

Di động: +818016421204

Email: nguyenvanquan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvanquan

Name: Nguyễn Văn Quân

Degree: Master of Science

Title: Lecturer in Biology

Office Address: IDEC, Hiroshima University, Japan

Tel: +818016421204

Email: nguyenvanquan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvanquan

- Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học chương trình đào tạo Cử Nhân Khoa học Tài Năng tại trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội

- Từ năm 2012: Giảng viên bộ môn Hóa Sinh - đảm nhiệm công tác giảng dạy môn Sinh học và Sinh học phân tử tại Khoa Khoa học cơ bản, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

- Tháng 9 năm  2016: Tốt nghiệp bằng Thạc sỹ khoa học, chương trình HB toàn phần của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) tại Khoa Sau Đại học về Phát triển và Hợp tác quốc tế, Đại học Hiroshima, Nhật Bản (Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan)

- Từ tháng 10 năm 2016: Theo học Tiến sỹ, chương trình HB toàn phần của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) tại Khoa Sau Đại học về Phát triển và Hợp tác quốc tế, Đại học Hiroshima, Nhật Bản (Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan)

- Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh thái học (Ecology); Bảo tồn đa dạng sinh học (Biodiversity Conservation), Hóa Sinh thực vật (Phytochemistry)