Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tâm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Di động: (+84) 986 879 896

Email: nguyenvantam@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Văn Tâm

Degree: Ph.D

Title: Lecturer

Office Address: Quyet Thang commune, Thai Nguyen city

Tel: (+84) 986 879 896

Email: nguyenvantam@tuaf.edu.vn

Website:

Quá trình đào tạo

- Đại học ngành Trồng trọt tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Việt Nam (2001-2005)

- Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Việt Nam (2009-2011)

- Tiến sĩ ngành Quản lý nông nghiệp tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông, Đài Loan (2012-2016)