Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuân

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, xã Quyết Thắng, TP TN

Di động: +84936902489

Email: nguyenvantuan@tuaf.edu.vn

Website: nguyenvantuan.tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Văn Tuân

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Basic Science Department, Thai Nguyen University ò Agriculture and Forestry, Quyetthang, Thainguyen city, Thainguyen (25000), Vietnam

Tel: +84936902489

Email: nguyenvantuan@tuaf.edu.vn

Website: nguyenvantuan.tuaf.edu.vn

I. Đào tạo

- Được cấp bằng ĐH tháng 7 năm 2007, ngành: Công nghệ Sinh học.

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội (nay là Trường Đại học Khoa học)- Đại học Thái Nguyên.

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 15 tháng 10 năm 2009, ngành: Sinh học, chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm

Nơi cấp bằng Thạc sĩ (trường, nước): Đại học Thái Nguyên

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 23 tháng 10 năm 2015, ngành: Sinh học, chuyên ngành: Sinh Lý học

Nơi cấp bằng Tiến sĩ (trường, nước): Trường Đại học Pierre et Marie Curie (Đại học Paris 6), Paris, Pháp.

 

II. Quá trình công tác 

Từ năm 2008 đến nay: Giảng viên, trường ĐH Nông Lâm-ĐH Thái Nguyên.

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Khoa học cơ bản, trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

Hiện nay là: Giảng viên- Trưởng bộ môn Sinh học

Địa chỉ cơ quan: Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm, xã Quyết Thắng, TP TN.

Điện thoại cơ quan: 0280 3654817;

E-mail: tuannvbio2000@yahoo.com;

Fax: 0280 3852921 8.

 

III. Nghiên cứu Khoa học

1. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã nghiên cứu

- Nghiên cứu tách chiết, đánh giá hoạt tính một số enzyme có nguồn gốc thực vật

- Nghiên cứu tuyển chọn, tối ưu điều kiện nuôi cẩy, sản xuất, tinh sạch, đánh giá hoạt tính enzyme từ vi sinh vật (nấm mốc, vi khuẩn)

- Nghiên cứu cơ bản, cơ chế tế bào học, sinh học phân tử liên quan các bệnh trên da liễu

- Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp dược học trong điều trị bệnh da liễu

- Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong chữa trị thương tổn mô da

2. Kết quả nghiên cứu khoa học

- Đã xuất bản 10 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế, hội thảo trong nước và hội thảo quốc tế, trong đó có 3 bài báo được đăng trên tạp chí xếp hạng số 1 về Da liễu.

- Đã gửi đăng ký một bằng sáng chế tại Mỹ và Châu Âu, hiện đang trong quá trình phản biện