Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Viết Hưng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Viết Hưng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: PGS

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0912386574

Email: nguyenviethung@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/khoa/1/khoa-nong-hoc

Name: Nguyễn Viết Hưng

Degree: Ph.D

Title: Assoc Prof

Office Address: Falculty of Agonomy

Tel: 0912386574

Email: nguyenviethung@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/khoa/1/khoa-nong-hoc

1. Chuyên ngành nghiên cứu: Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp nông thôn.

2. Môn giảng dạy đại học:

     Hệ thống nông nghiệp;

    Cây mía - thuốc lá;

    Cây khoai - sắn

    Canh tác học.

3 Môn giảng dạy sau đại học:

    Cây khoai -sắn;  

    Hệ thống nông nghiệp  

    Xây dựng, quản lý dự án

4. Hướng dẫn thành công  20 luận văn thạc sỹ

5. Hướng dẫn thành công  115 sinh viên làm luận văn tốt nghiệp (sinh viên chính quy và tại chức).

6. Hướng dần NCS: 03 (Đang thực hiện luận án).