Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nông nghiệp Nguyễn Văn Thuần
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuần

Học vị: Thạc sĩ Nông nghiệp

Chức danh: Chuyên viên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Di động: 0973642799

Email: nguyenvanthuanhssv@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Văn Thuần

Degree: Tiếng Anh

Title:

Office Address:

Tel: 0973642799

Email: nguyenvanthuanhssv@tuaf.edu.vn

Website: