Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nông Thị Hiền Hương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nông Thị Hiền Hương

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Tổ 4, P. Quang Trung, TPTN

Di động: +84.984.888.345

Email: nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nông Thị Hiền Hương

Degree: Doctor of Philosophy

Title: English language lecturer

Office Address: Group 4, Quang Trung Ward, Thai Nguyen city

Tel: +84.984.888.345

Email: nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

Website: