Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nông Thị Phương Nhung
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nông Thị Phương Nhung

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa khoa học cơ bản

Di động: 0968 193 698

Email: nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nongthiphuongnhung

Name: Nông Thị Phương Nhung

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: 0968 193 698

Email: nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nongthiphuongnhung

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nông Thị Phương Nhung                                         Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1991                                          Tôn giáo‎: ‎Không‎

Quê quán: Văn Học, Na Rì, Bắc Kạn                                         Dân tộc: Tày‎                                                      

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                            Năm, nơi công nhận học vị: 2015

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                                            Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ ‎(‎chức danh‎) ‎hiện tại‎: ‎Bi thư liên chi đoàn

Ngạch công chức ‎(‎viên chức‎): ‎Giảng viên‎                                  Mã ngạch‎:‎15.111‎

Đơn vị công tác:  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Hóa - Sinh, khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0968 193 698,                                       Email: nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học                                             Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.           Năm tốt nghiệp: 2012

Tên khóa luận tốt nghiệp: "XÁC ĐỊNH TÍNH ĐA HÌNH CỦA GEN PIT-1 VÀ IGFBP2 Ở GIỐNG GÀ TÀU VÀNG"

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp:

                1. PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân, Viện Phó viện Khoa học sự sống, Trường đại học Thái Nguyên

                2. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Công nghệ gen động vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ sinh học                       Năm cấp bằng: 2015

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông, Đài Loan

 Tên luận văn thạc sĩ: "THE EFFECTS OF BILIRUBIN IN THE DEXTRAN SULFATE SODIUM (DSS) MOUSE COLITIS MODEL"

 Người hướng dẫn luận văn thạc sĩ: GS.TS. Tzou - Chi Huang

3. Ngoại ngữ

 Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: đọc, viết, nói, nghe tốt

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác  

Công việc đảm nhiệm

Từ 2015 - hiện này

Khoa Khoa học Cơ bản Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Giảng viên bộ môn Hóa - Sinh

 

IV. CÁC MÔN HỌC HIÊN ĐANG GIẢNG DẠY

    1. SInh học phân tử