Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Phạm Đức Chính
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Đức Chính

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: SN 55 tổ 18 Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Di động: 0985355340

Email: phamducchinh@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn

Name: Phạm Đức Chính

Degree: MSc

Title: Lecturer

Office Address: 55 group 18, Chua Hang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Tel: 0985355340

Email: phamducchinh@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn